Karta zgłoszenia dla JST

Dane uczestnika:
Dane organu prowadzącego:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej Państwa danych osobowych znajduje się pod adresem http://rzpwe.opolskie.pl/obowiazek-informacyjny/