Zapraszamy na cykl siedmiu konferencji pn. Rola szkół i organów prowadzących w edukacji ekologicznej w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”.

Celem  kwartalnych konferencji jest zapoznanie uczestników z najciekawszymi i reprezentatywnymi okazami różnorodności biologicznej w województwie opolskim oraz poznanie technik fotografowania przyrody.

08.05.2018
14.30 – 19.15

Miejsce spotkania: Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE w Opolu, ul. Dubois 36.

Organizator spotkania: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Uczestnicy: Nauczyciele i pracownicy organów prowadzących szkoły.

14.30 – 14.35 Wprowadzenie
Agnieszka Królikowska– kierownik projektu.
Sala 12
14.35 – 16.50 Wykład
Bioróżnorodność znaczenie i zagrożenia.Jarosław Sławiński – doktor nauk rolniczych, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi.
 

Sala 12

16.50 – 17.00 Przerwa
17.00 – 19.15 Wykład
Fotografia przyrodnicza- obsługa aparatu.Grzegorz Oloś– magister, asystent Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Sala 12
19.15 – 19.30 Zakończenie Sala 12

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie uczestnictwa należy wypełnić poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w menu „Zgłoś się”

lub telefonicznie pod nr 77 404 75 74 do 04.05.2018r.

Słuchacze wszystkich siedmiu konferencji otrzymają zaświadczenia uczestnictwa.