OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORU SZKÓŁ do współpracy w ramach realizacji projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej, RPOP.05.01.00-16-0011/16.

Stosując zapisy „Regulaminu wyboru szkół” do współpracy w ramach projektu, wyłoniono następujące placówki:

 1. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK, Opole, ul. Plebiscytowa 5
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Brygady Pancernej, Bogacica 10
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich, Zębowice, ul. Oleska 10
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego, Prószków, ul.Szkolna 6
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego, Opole, ul. Grudzicka 48
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa, Dąbrowa, ul. Szkolna 9
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II, Kuniów 74
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, Strzelce Opolskie, ul. Kozielska 34
 9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Dytmarów 1a/1
 10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Grodzisko 35
 11. Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Grabina 63
 12. Szkoła Podstawowa nr 2, Praszka, ul. Boczna 4

(numeracja według kolejności zgłoszeń)

Wybrane placówki o dalszych działaniach poinformujemy oddzielnym komunikatem zamieszczonym na stronie platformy oraz przesłanym drogą elektroniczną.