SEMINARIUM METODYCZNE

Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w oparciu o zasady edukacji dla zrównoważonego  rozwoju z wykorzystaniem  aktywizujących metod nauczania zgodnych z neuronaukami.

Termin: 16 MARCA 2018 r. godzina 9:00 – 15:00,
Miejsce: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacjiw Opolu, ul. Głogowskiej 27.

  Dane uczestnika:

  Adres szkoły: (tylko dla nauczycieli/pracowników szkoły)

  Adres urzędu: (dotyczy tylko pracowników urzędu)


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  dla uczestników projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej, RPOP.05.01.00-16-0011/16. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. , poz.922) informujemy, że :

  • Administratorem Danych Osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu z siedzibą pod adresem 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.
   Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z realizacją projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej, RPOP.05.01.00-16-0011/16.
  •  Zebrane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów lub osób upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
  • Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym zakresie, w trybie art. 33 ww. ustawy – może zwrócić się pisemne do Administratora danych osobowych podanego powyżej.