Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i administracyjnych Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w związanych z realizacją projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka".
    Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Podane powyżej informacje są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. Dane podaję dobrowolnie.

    Dane osobowe podane powyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133/97, poz 883 ze zm.).
    Administratorem danych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu z siedzibą o adresie: 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

    Regulamin zgłoszenia szkół do współpracy w projekcie