Kilka zdjęć z ostatniej konferencji, która miała miejsce w Niwkach 7 grudnia 😊
Celem spotkania było zapoznanie uczestników z najciekawszymi i reprezentatywnymi okazami różnorodności biologicznej w województwie opolskim oraz poznanie technik fotografowania przyrody.