SZKOLIMY SIĘ 

Trwa pierwsze z cyklu, szkolenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Jest ciekawie, bo oprócz teorii w programie również warsztaty fotograficzne.
Dzięki temu będziemy wiedzieć nie tylko komu/czemu robimy zdjęcie, ale również jak to zrobić profesjonalnie.

Gości nas Ośrodek Szkoleniowy RCRE w Niwkach – pięknie
i smacznie