Zapraszamy na cykl siedmiu konferencji pn. Rola szkół i organów prowadzących w edukacji ekologicznej w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”.

Celem  kwartalnych konferencji jest zapoznanie uczestników z najciekawszymi i reprezentatywnymi okazami różnorodności biologicznej w województwie opolskim oraz poznanie technik fotografowania przyrody.

04.04.2019

Miejsce spotkania: Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE w Opolu, ul. Dubois 36.

Organizator spotkania: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Uczestnicy: Nauczyciele i pracownicy organów prowadzących szkoły.

13.30 Bioróżnorodność Opolszczyzny – zajęcia w pracowniach przy ul. Dubois 36.
Wykład – Pospolite rośliny zielne – zastosowanie w kuchni i w ogrodzie.
Jarosław Sławiński
University of Opole
Institute of Environmental Protection and Development
Sala 12
15.00 – 15.15 Przerwa
15.15– 18.00 Wykład – O świcie i o zmierzchu.
Grzegorz Oloś– magister, asystent Wydziału Przyrodniczo -Technicznego, Uniwersytet Opolski
sala 12
18.15 Sesja pytań i odpowiedzi.
Zakończenie

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie uczestnictwa należy wypełnić poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w menu „Zgłoś się”
lub przesłać wiadomość mailową na adres amazurkiewicz@rzpwe.opolskie.pl

Słuchacze wszystkich siedmiu konferencji otrzymają zaświadczenia uczestnictwa.

 

    Dane uczestnika:
    Adres szkoły: (tylko dla nauczycieli)

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

    Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej Państwa danych osobowych znajduje się pod adresem http://rzpwe.opolskie.pl/obowiazek-informacyjny/