Seminarium metodyczne za nami.
Było bardzo merytorycznie i ciekawie, a to za sprawą wykładów naszych prelegentów: Pani prof. dr hab. Krystyny Boreckiej i dr Mariusza Głowackiego.
Uczestnicy dowiedzieli się lub przypomnieli, jaka jest różnica między neurodydaktyką, a neuroedukacją, co to jest ontogeneza i na czym polega psychologia poznawcza. Wiedzą już także, co to jest owa bioróżnorodność i czy można ją „wyliczyć” i jakie rozwiązania metodyczne stosować na różnych etapach edukacji uczniów.
Było też bardzo klimatycznie, bo w przerwach śpiewały nam ptaki