SZKOLENIE dla nauczycieli w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej: „EKOszkoła – rola szkół w edukacji ekologicznej”

Zapraszamy na kolejne szkolenie dla nauczycieli w zakresie zagrożonych siedlisk wodnych i gatunków rodzimych Opolszczyzny realizowane w ramach projektu:

Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej. RP.05.01.00 – 16-0011/16-00

Termin: 15– 16 lutego 2019r.

Miejsce szkolenia Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, ul. Wiejska 17
Organizator spotkania: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

15 lutego – piątek

 

14.00 – 14.30

Zakwaterowanie, ciepły posiłek
14.30 – 18.00 Grupa I – EKOLODZY
“Stan i zasoby różnorodności biologicznej na Opolszczyźnie – identyfikacja i źródła danych”
Renata Klimek – architekt urbanista
Sala C
GRUPA II – ORNITOLODZY
„Poznajemy zimujące ptactwo Opolszczyzny przez obiektyw aparatu – wskazówki teoretyczne i praktyczne”
Grzegorz Oloś – Uniwersytet Opolski
Sala B
ok. 16.30 Przerwa kawowa
18.00 – 18.30 Kolacja
18.30 – 19.30 Grupa I – EKOLODZY
Podsumowanie zajęć – pytania i odpowiedzi
Sala C

GRUPA II – ORNITOLODZY

Podsumowanie zajęć – pytania i odpowiedzi
Sala B

16 lutego– sobota

8.00 – 8.55 Śniadanie
9.00 – 13.30 Grupa II – ORNITOLODZY
“Stan i zasoby różnorodności biologicznej na Opolszczyźnie – identyfikacja i źródła danych”
Renata Klimek – architekt urbanista
Sala C
GRUPA I– EKOLODZY
„Poznajemy zimujące ptactwo Opolszczyzny przez obiektyw aparatu – wskazówki teoretyczne i praktyczne’
Grzegorz Oloś – Uniwersytet Opolski
Sala B
ok. 11.00 Przerwa kawowa
13.30 – 14.00
Obiad

Formularz zgłoszeniowy:

  Grupa:

  EkolodzyOrnitolodzy

  Dane uczestnika:
  Adres szkoły: (tylko dla nauczycieli)

  Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej Państwa danych osobowych znajduje się pod adresem http://rzpwe.opolskie.pl/obowiazek-informacyjny/

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.